Uczestnictwo w organizacjach i projektach

Prace wdrożeniowe i naukowo-badawcze

 

 1. Budzik G.: Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania soczewek szklanych w tym soczewek asferycznych z wykorzystaniem obrabiarek sterowanych numerycznie, B&M Optik Sp. z o.o. Zaczernie 798, Umowa nr MK-651-505-U7582/08, (kierownik zadania).

Prace naukowo badawcze w zakresie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów optyki instrumantalnej realizowane są w sposób ciągły w ramach umowy o współpracę pomiędzy B&M Optik a Politechniką Rzeszowską. Wyniki pierszego etapu prac dotyczące prototypowych narzędzi do obróbki soczewek zostały opublikowane w czasopismach naukowych (Budzik G., Sołtys S.: Konstrukcja hybrydowych narzędzi do obróbki elementów optycznych, XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn Rzeszów – Przemyśl, Tom 1, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2007, s. 78-83, Budzik G.: Prototype Tools for Machining The Elements of the Instrumental Optics, Archives of Mechanical Technology and Automation, Vol. 27 nr 2, WPP Poznań 2007, s. 9-14, Budzik G., Sobolak M.: Lenses Machining with Prototype Tools, International Scientific Conference PRO-TECH-MA Rzeszów – Bezmiechowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007).

 1. Budzik G., Heneczkowski M., Oleksy M., Pacana A.: Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania folii stretch metodą wylewu. Zakład Produkcji Folii EFEKT Plus w Rzeszowie. Umowa nr BU-56/164/08, (kierownik zespołu).
 2. Heneczkowski M. Budzik G.: Badanie blachy z pokryciem PVC – plastizol. Firma Tarapata Sp. z o.o. w Mielcu, Umowa nr CS-651-179-U-7373/08, (wykonawca zadania).
 3. Budzik G., Jeżowski J., Bochenek R.: Opracowanie i wykonanie opinii o innowacyjności projektu uruchomienie produkcji rur warstwowych do zimnej i gorącej wody wytwarzanych z polipropylenu PPR stabilizowanego włóknem szklanym. Polymarky Sp. J w Rzeszowie, Umowa nr MK-651-441-U-7546/08, (kierownik zespołu).
 4. Budzik G.: Wdrożenie technologii trójwymiarowego druku do wykonywania prototypów elementów maszyn w Katedrze Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2007.
 5. Marciniec A., Budzik G., Sobolak M.: Opracowanie innowacyjnych przekładni zębatych do zastosowania w urządzeniach AGD. ZELMER Rzeszów, Porozumienie o współpracy – Umowa nr 4/2007. Udział 33%.
 6. Budzik G.: Opracowanie i prezentacja wstępnych założeń funkcjonowania i zakresu prac Rady Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego w ramach projektu „Wspomaganie zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym” (SPO WKP), Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, umowa nr RARR/CP/130/2007.
 7. Budzik G.: Zasilanie silników autobusów komunikacji miejskiej sprężonym gazem ziemnym, wdrożenie w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Rzeszowie 40 autobusów zasilanych CNG. Porozumienie nr 2/2006.
 8. Budzik G., Sobolak M.: Zastosowanie technik Rapid Prototyping i Reverse Engineering w projektowaniu i wytwarzaniu elementów maszyn dla przemysłu elektromaszynowego, samochodowego i lotniczego. Współpraca z Car Technology Sp. z o.o. Kraków. Porozumienie nr 3/2006. Udział 50%.
 9. Sobolak M., Budzik G.: Wdrożenie nowoczesnych technologii wytwarzania narzędzi do pras krawędziowych, Współpraca Plasmet Sp. z o.o Przemyśl. Porozumienie nr 4/2006. Udział 50%.
 10. Budzik G., Sobolak M.: Zastosowanie technik Rapid Prototyping w produkcji odlewów. Współpraca z AMET Gorlice, Porozumienie nr 5/2006. Udział 50%.
 11.  Markowski T., Budzik G., Kozik B., Marciniec A., Sobolak M.: Opracowanie innowacyjnych przekładni zębatych o nietypowym zazębieniu. Projekt badawczy rozwojowy R03-021-02 okres realizacji 2007-2009, (główny wykonawca). 
 12. Budzik G., Markowski T., Marciniec A., Sobolak M. Oleksy M., Kozik B.: Określenie chwilowego śladu styku przekładni zębatych z zastosowaniem metod szybkiego prototypowania. Projekt badawczy rozwojowy N R03 0004 04/2008, (kierownik projektu).
 13. Budzik G.: Wykonanie prototypowych wirników turbiny turbiny osiowej mikrosilnika metodą Rapid Prototyping, zadanie wykonane w ramach grantu nr 0576/R/2/T02/2007/03 pn. Demonstrator zaawansowanych technologii lotniczych – wyposażenie pokładowe, (wykonawca zadania).
 14. Budzik G.: Opracowanie metodyki doboru żywic i wosków modelarskich do wykonania modeli metodą Rapid Prototyping, zadanie wykonane w ramach grantu nr PZB-MNiSW-03/I/2007 pn. Opracowanie technologii wytwarzania elementów konstrukcyjnych części goracej silników lotniczych metodą krystalizacji kierunkowej, (wykonawca zadania).
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom