Dane personalne
Imię i nazwisko prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik
Telefon (17)8651642
Email
Budynek L
Nr pokoju 324
Adres Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
Jednostka organizacyjna Katedra Konstrukcji Maszyn
Informacje o pracowniku w wyszukiwarce PRz
Grzegorz Budzik
Grzegorz Budzik
Życiorys naukowy

Grzegorz Budzik jest pracownikiem Katedry Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej. Jego zainteresowania obejmują dziedzinę budowy i eksploatacji maszyn związaną elementami silników spalinowych i napędów. Prowadzone przez Grzegorza Budzika prace naukowo badawcze mają charakter teoretyczny i praktyczny. Efektem współpracy z przedsiębiorstwami są bardzo często wdrożenia nowych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych. W swojej pracy zajmuje się wykorzystaniem najnowszych narzędzi komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i analizy CAD/CAM/CAE/RE/RP w budowie maszyn. W wyniku prowadzonych przez autora badań powstało szereg praktycznych zastosowań technologii szybkiego prototypowania (ang. RP – Rapid Prototyping oraz inżynierii odwrotnej (ang. RE – Reverse Engineering) w przemyśle samochodowym lotniczym. Grzegorz Budzik jest autorem i współautorem ponad 300 opracowań i publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym siedmiu monografii opartych na współpracy naukowa-badawczej z przedsiębiorstwami branży elektromaszynowej, samochodowej i lotniczej.

Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom